26 september – Autismecafé thema “contact maken en relaties”

26 september – Autismecafé thema “contact maken en relaties”

Het Autismecafé Waalwijk vervult een regiofunctie en is gratis toegankelijk. Het is een  initiatief ván ouders vóór ouders, familie, vrienden en professionals; lotgenotencontact door middel van thema avonden. Het vindt tweemaandelijks plaats in De Kansenfabriek, met wisselende sprekers.

Greet van den Berg, gastspreker 26 september, is al ruim tien jaar werkzaam als coach en begeleidster. Ze richt zich niet alleen op mensen met problematieken in het autismespectrum. Greet is afkomstig uit de psychiatrie en is haar eigen praktijk gestart. Ze heeft zich verder geschoold om nog beter tot een individuele begeleiding te komen. Haar laatste scholing richt zich op slaapproblematieken. Meer informatie over wie ze is en wat ze doet is te vinden op www.stichtingruth.nl

De organisatoren van het Autismecafé willen deze interactieve avond in gesprek over het onderwerp ‘Autisme; contact maken en relaties’. Uit een eerdere enquête zijn de volgende vragen naar voren gekomen. Hoe kun je je kind of volwassene helpen met contact maken en houden? Maken kinderen/volwassenen met autisme anders contact dan mensen zonder autisme? Wat maakt dat contacten tot stand komen of juist niet tot stand komen? Puberteit, andere spelregels onderling en dan? Relaties/langdurige relaties, hoe houd je die in stand? Verbroken relaties en dan?

Ook jongeren en volwassenen met een autismespectrum stoornis die vragen hebben over dit onderwerp zijn welkom.

Vanaf 19 uur inloop met koffie en thee. Het programma met Greet van den Berg begint om 19.25 uur en duurt tot 21.30 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten.