Missie en Visie

Missie en Visie

De missie en visie van Stichting De Kansenfabriek zijn als volgt.

Missie

Stichting De Kansenfabriek stelt zich tot doel om voor bijzondere groepen mensen waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt groot is, die afstand te verkleinen. Dit door het aanbieden van leerwerkplekken. Daarnaast wil Stichting De Kansenfabriek een ontmoetingsplek zijn voor bewoners van Waalwijk, de saamhorigheid in de wijk bevorderen en sociaal isolement en eenzaamheid voorkomen/verminderen.

Visie

Stichting De Kansenfabriek wil deelname aan het arbeidsproces en onafhankelijkheid van mensen bevorderen. Dit door hun kwaliteiten in te zetten en verder te ontwikkelen. Stichting De Kansenfabriek is een plek waar dienstverlening wordt geboden en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en maatschappelijke activiteiten kunnen ontwikkelen.

Organisatie

Stichting De Kansenfabriek is tot stand gekomen in oktober 2015. Een nog jonge stichting die ambitieus aan de weg timmert om op een maatschappelijk verantwoorde manier kansen te creëren voor een breed publiek bestaande uit mensen die hun kans willen pakken in een omgeving die goed en warm aanvoelt, waar de sfeer optimaal is, waar het elkaar helpen en ondersteunen belangrijk gevonden wordt en waar de teamspirit voelbaar is.

Stichting De Kansenfabriek is geheel onafhankelijk en ontvangt geen subsidies. ‘Eigen broek ophouden’ maakt ons trots en geeft ons de ruimte en vrijheid om te handelen op een manier die bij ons past.

Stichting De Kansenfabriek is trots op al haar medewerkers. Een team bestaande uit mensen met een grote diversiteit aan achtergronden. Of je een vrijwilliger bent, een professional, stagiair, begeleider, bestuurslid of Prisma-pupil, elke inbreng, inzet en gemotiveerdheid wordt gewaardeerd en maakt het team sterk.

Circa vijftig medewerkers zijn binnen Stichting De Kansenfabriek actief in de onderstaande disciplines:

  • Horeca en vergaderfaciliteiten
  • Receptie
  • Winkeltje
  • Bibliotheek (‘Place to Bieb’)
  • Schrijversteam
  • Bestuur