Anbi-gegevens/beleid

Anbi-gegevens/beleid

→  Direct naar   Naam en adres | Fiscaal nummer | Doelstelling | Bestuursleden | Documenten

De Kansenfabriek is momenteel bezig met de aanvraagprocedure om een erkende Anbi (algemeen nut beogende instelling) te worden.

Middels deze pagina informeren we u graag over de wijze waarop wij invulling geven aan onze beoogde Anbi-status. Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan contact op.

Naam en adres

Onze volledige naam is “Stichting De Kansenfabriek”.
Ons vestigingsadres is Balade 1, 5142 WX te Waalwijk.

Fiscaal nummer

Ons fiscaal nummer is 855590300.

Doelstelling

Stichting De Kansenfabriek heeft tot doel inwoners van Waalwijk en omgeving in de gelegenheid te stellen hun tijd overeenkomstig hun leeftijd en belangstellingssfeer op hun eigen wijze recreatief en vormend te beleven, en tracht dit doel te bereiken door:

 • zorg te dragen voor de exploitatie en het beheer van gebouwen en ruimte die daarvoor geschikt zijn
 • activiteiten op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied te bevorderen en te organiseren
 • alle andere middelen die het bereiken van dit doel bevorderen

Bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit de onderstaande leden:

Functie Naam
Voorzitter Kwetters, Ferdi Mari Gerardus
Penningmeester Gommers – Frederix, Inés Michele
Bestuurslid Van Kessel, Johannes Peter Michael
Bestuurslid Luijben, Johannes Jacobus Martinus

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Documenten

Onderstaand vindt u extra informatie en documenten in relatie tot onze Anbi-status.

 Anbi-gegevens

 • Beloningsbeleid
  De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vergoeding. Het personeel van Stichting De Kansenfabriek ontvangt salaris volgens de CAO Horeca.
 • Verslag van activiteiten
  Download het document Verantwoording gespecificeerd.
 • Jaarrekening
  Download het document Jaarrekening 2019.
 • Beleidsplan
  Download het document Beleidsplan.
 • Alcohol- en drugsbeleid
  Door De Kansenfabriek worden de wettelijke bepalingen nageleefd en wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen ouder dan 18 jaar. Het gebruik dan wel het verhandelen van drugs in en in de directe nabijheid van De Kansenfabriek is ten strengste verboden. Bezoekers waarbij geconstateerd wordt dat zij verdovende middelen in hun bezit hebben, worden direct uit De Kansenfabriek verwijderd.
 • Rookbeleid
  Ingevolge wettelijke bepalingen is het in De Kansenfabriek niet toegestaan te roken. Ook de E-Smokers zijn in De Kansenfabriek niet toegestaan.

 Jaarrekening 2019 Stichting De Kansenfabriek

 Huisregels van De Kansenfabriek