AED-training voor De Hoef in De Kansenfabriek

AED-training voor De Hoef in De Kansenfabriek

Frans van Dillen is er best trots op: samen met Anton van Son heeft hij ervoor gezorgd dat aan de voorgevel van zijn huis in wijk De Hoef een kast met een AED-apparaat hangt: een Automatische Externe Defibrillator die gebruikt kan worden om mensen met een hartstilstand te redden. Het apparaat is betaald met een gemeentesubsidie van 890 euro én 1600 euro die de buurt zelf met een inzamelingsactie heeft opgebracht. Eind september of begin oktober komt er een cursus voor mensen die willen leren hoe met een AED-apparaat om te gaan. Die vindt plaats in De Kansenfabriek. Belangstellenden kunnen zich bij Van Dillen aanmelden: 06-10649573. ‘Er is plaats voor tien mensen, maar als er zich meer aanmelden maken we er gewoon twee bijeenkomsten van. De cursus omvat een dagdeel. De initiatiefnemers vragen waarschijnlijk een kleine bijdrage aan de deelnemers .

Van Dillen is een van de wijkbewoners die meepraten in het buurtoverleg De Hoef. Daar bracht hij de wens voor een eigen AED voor de wijk naar voren. De gemeente Waalwijk zegde een subsidie toe mits de wijk de rest van het benodigde geld zelf zou ophoesten. De initiatiefnemers maakten een flyer die huis-aan-huis werd verspreid en in no time was er genoeg geld. De AED-kast hangt nu bij Van Dillen aan de gevel. ‘Ik woon hier hartstikke centraal, dus mijn huis is een mooie plek van waaruit hulp snel ter plaatse kan zijn.’ Via een nieuwe flyer gaan Van Dillen en Van Son wijkbewoners vragen of ze willen leren om te gaan met de AED. Op die manier moeten er voldoende mensen in de wijk beschikbaar komen om te allen tijde assistentie te verlenen als mensen een hartstilstand krijgen. Als in zo’n geval 112 wordt gebeld, krijgen de beschikbare vrijwilligers een telefoontje. Eén groep gaat naar de plaats waar iemand is getroffen om handmatig te reanimeren. Ook dat wordt tijdens de cursus geleerd. Een andere groep gaat naar de AED-kast, opent die met een speciale pincode en neemt het apparaat mee naar de plek des onheils om als dat nog nodig is met stroomstoten het hart weer op gang te brengen tot de ambulance arriveert. Door deze aanpak wordt overal in Nederland de kans dat mensen met een hartstilstand overleven flink vergroot.

Van Dillen: ‘Het is toch prachtig dat je als buurt op deze manier kunt zorgen voor je medemens?’