BaLaDe is na tien jaar volwassen

BaLaDe is na tien jaar volwassen

BaLaDe bestaat dit jaar tien jaar. De week voor Pinksteren wordt dat uitgebreid gevierd. Reden om terug te blikken op de geschiedenis van het WIJ-dienstencentrum in Waalwijk-Oost. “Het idee dat in 2006 is bedacht, is uiteindelijk heel mooi uit de verf aan het komen”, zegt Jan van Kessel van woningcorporatie Casade, indertijd nauw betrokken bij de totstandkoming van het gebouw. Van Kessel is ook bestuurslid van de in BaLaDe gevestigde Kansenfabriek, die de horeca en de gezamenlijke activiteiten coördineert. BaLaDe zou als eerste multi-functionele accommodatie de door de Waalwijkse politiek als gedateerd beschouwde buurtcentra gaan vervangen. BaLaDe was een pilotproject voor wat toen in totaal zes van die nieuwe centra moesten gaan worden: ‘overdekte dorpspleinen’.
“Dat van die dorpspleinen was een beetje een romantisch idee”, blikt Van Kessel terug. “Een dorpsplein is een ongeorganiseerd iets. Mensen gaan en komen wanneer zij daar zelf zin in hebben. In BaLaDe moesten allerlei organisaties op het gebied van gezondheid, welzijn en onderwijs samen gaan werken. Zonder sturing van bovenaf. Op een dorpsplein is iedereen evenveel de baas. Dat is lang zoeken geweest naar de juiste vorm. Dat dat nu gelukt is, is een prachtig cadeau voor het tienjarig bestaan. BaLaDe is het hart van de wijk geworden, waar mensen elkaar ontmoeten en helpen. Iets wat erg belangrijk is in een maatschappij waarin mensen steeds langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen.”
In het feestjaar wil Jan van Kessel hulde brengen aan wat hij ‘de pioniers’ noemt. “Omdat BaLaDe een nieuw idee was, is het jarenlang een pioniersorganisatie geweest. Een kleine groep betrokkenen heeft heel hard gewerkt om dat met vallen en opstaan vorm te geven. We staan nu waar we staan dankzij de inzet van deze groep pioniers. We hebben de kwaliteit bereikt die nodig is om het idee van toen te laten slagen.”
Nog vóór de opening in 2010 sloegen de vastgoedcrisis en een bezuinigingsgolf op het welzijnswerk toe. “De feestelijke opening was geweldig”, herinnert Van Kessel zich. “Maar al snel kwamen de kinderziektes. Het ‘plein’ was letterlijk erg koud en de samenwerking moest helemaal van de grond af aan worden uitgevonden. De eerste jaren, zo tot 2013, verliepen desastreus. Veel mensen die de oude buurthuizen als de Amstel en de Ouwe Toren bezochten, kwamen niet. Aan hun emoties is te lang voorbijgegaan.”
Tussen 2010 en 2013 moest Casade de forse verliezen die BaLaDe leed zelf aanvullen. In 2013 is in goed overleg afscheid genomen van ContourDeTwern als exploitant; een rol die werd overgenomen door de Brabantse Cultuurgroep. Die wist de tot dan oplopende verliezen met de helft terug te brengen. “De loop kwam er in, maar was nog niet wat we uiteindelijk wilden”, zegt Van Kessel. “De in Nuenen gevestigde Brabantse Cultuurgroep had te weinig lokale binding, bleek uit een analyse. Daarom is na twee jaar de Kansenfabriek in het leven geroepen. De insteek werd: bezoekers uit Waalwijk, personeel uit Waalwijk en een bestuur dat diep geworteld is in het Waalwijkse. Dat is cruciaal geweest voor het huidige succes.”
BaLaDe kreeg geen subsidie. Daarom was het volgens Van Kessel goed dat het bestuur uit ondernemers bestond. De wijkaccommodatie moest als een bedrijf worden geleid. Pas vorig jaar kwam er een subsidie van de kant van de gemeente die de Kansenfabriek in staat stelt een kwaliteitsslag te maken waarmee het oorspronkelijke doel van BaLaDe gehaald kan worden. “De afgelopen vijf jaar is de loop er goed in gekomen. De lunches en diners worden erg goed bezocht. Het bedrijfsleven heeft BaLaDe ook ontdekt voor heidagen en bedrijfsbijeenkomsten. Het is vaak volle bak. Steeds meer Waalwijkers vinden BaLaDe. Er vindt inmiddels een interessante mix van activiteiten plaats. Vanuit het gezondheidscentrum, door verscheidene cursusaanbieders, het spreekuur voor gratis rechtshulp, het informatiepunt van het wijkdienstencentrum van ContourDe Twern, de woondiensten van Casade,enzovoort enzovoort…. En het wordt steeds beter. Het tienjarige BaLaDe is een parel voor Waalwijk.”
De week voorafgaand aan zaterdag 30 mei is de feestweek waarin tien jaar BaLaDe wordt gevierd. Die zaterdag moet het hoogtepunt worden met de Voorjaarsmarkt op het plein voor de hoofdingang. Die markt staat ook in het teken van ‘Wereld-eten’; het is de bedoeling dat in een deel van de kramen allerlei lekkers van over de hele wereld te koop is. Woensdag 27 mei is er een goede doelenmarkt met sport- en spelactiviteiten aangeboden door CountourDeTwern.