Basisschool Baardwijk geeft ouders hoofdrol

Basisschool Baardwijk geeft ouders hoofdrol

Ook basisschool Baardwijk doet zaterdag 30 maart mee met de open dag in BaLaDe. Dan kan de school het pas verworven certificaat ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ onder de aandacht brengen. BS Baardwijk (230 leerlingen in tien groepen) is de eerste school in Waalwijk met dat certificaat.

Fabienne Damen, adjunct-directeur, legt uit wat die ouderbetrokkenheid inhoudt. “Het gaat om een voortdurende samenwerking tussen ouders en school om het leren en de gezonde ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen. Dat geven wij vorm door ouders zo veel mogelijk te betrekken bij het onderwijsproces.” Dat betekent bijvoorbeeld dat de school geen standaard 10-minutengesprekjes met ouders houdt. Damen: “De hoeveelheid en de duur van de oudergesprekken worden met ouders afgestemd. Bij het ene kind is het voldoende om drie keer per jaar af te spreken en bij het andere kind spreek je elke vier of zes weken af. Het kind is daar altijd bij aanwezig. Zodat je echt sámen stappen zet. Ook het kind heeft daar een belangrijke rol in.”

Ook kent basisschool Baardwijk een buddysysteem. Nieuwe ouders krijgen een ‘maatje’ dat hen kan helpen met allerlei vragen. “Gewoon om hen wegwijs te maken. Ouders kunnen elkaar daarbij prima helpen,” zegt Damen. Nieuw is een terugkerende koffie-ochtend voor ouders waar ook altijd een directielid aanwezig is. “Het moet gewoon gezellig en ongedwongen zijn, koffie drinken met een heel open karakter. Alles wat ouders willen bespreken kan dan op tafel komen. Wij kunnen ouders dan ook om hun mening vragen over zaken die bij ons spelen”, licht Damen toe.
De school vraagt ouders ook deel te nemen in werkgroepjes bijvoorbeeld om te adviseren over wat er in de rapporten moet komen te staan.

De nieuwjaarsreceptie vindt aan het begin van het schooljaar plaats. Wat vroeger de info-avond over een klas was, is nu anders vorm gegeven. Er is nu gelegenheid voor ouders om elkaar én de school goed te leren kennen tijdens één open avond. Tijdens de receptie wordt er ook altijd een groepsfoto gemaakt. Om het saamhorigheidsgevoel te benadrukken. En dat allemaal onder toeziend oog van mascotte Barry (foto).
Fabienne Damen ziet uit naar de open dag 30 maart, waar niet alleen de kindgerichte instellingen maar álle gebruikers van BaLaDe zich presenteren. “Een mooi moment voor de hele wijk om eens kennis te maken met wat hier allemaal gebeurt.”