Mikz profiteert van samenwerking in BaLaDe

Mikz profiteert van samenwerking in BaLaDe

Mikz kinderopvang profiteert volop van de samenwerking met andere kindgerichte instellingen in BaLaDe, vooral van de samenwerking met basisschool Baardwijk. Dat wil Mikz graag benadrukken tijdens de komende open dag in BalaDe, op zaterdag 30 maart. Dan zijn ook Kentalis en Prisma van de partij.

Mikz is een gevestigde naam in de Langstraat, waar het maar liefst 35 locaties heeft. Al vanaf het begin is Mikz actief in BaLaDe. “Het grote voordeel van BaLaDe is dat er hier heel veel expertise onder één dak zit”, vertelt Nicole van den Oetelaar, pedagogisch medewerkster op de babygroep. “Dat is heel fijn. We werken samen met de basisschool, maar ook met Prisma als het gaat om kinderen met een beperking en Kentalis voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.”

Sinds twee jaar hanteert Mikz een visie met de naam ‘Het kan’. Die is gebaseerd op de pedagogische aanpak die is uitgevonden in het Italiaanse dorp Reggio Emilia. Mikz gaat uit van wat kinderen kunnen; niet van wat kinderen niet kunnen. Van den Oetelaar: “Het kind staat centraal in de zin van dat wij niet alles meer kant-en-klaar aanbieden maar de kinderen zo veel mogelijk zelf laten ontdekken. Kinderen hebben volgens ons alle competenties in zich. Wij willen ze prikkelen om zo veel mogelijk zelf te ontdekken. Wij observeren hen, en als het nodig is, spelen wij daar op in. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze hier hun brood zo veel mogelijk zelf smeren of hun drinken inschenken. Ze knoeien dan misschien honderdduizend keer, maar dat geeft niet. Zelf ontdekken, daar gaat het om.”

Mikz heeft in BaLaDe een kinderdagverblijf voor kinderen tot en met 4 jaar met een babygroep en een peutergroep. Voor scholieren van basisschool Baardwijk is er van 7.30 tot 8.30 uur voorschoolse opvang mogelijk. Mikz-medewerkers verzorgen ook tussen de middag opvang in de school zelf. Vanaf 15.15 uur is er de mogelijkheid voor naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. Daarnaast is er de peuterspeelzaal waar kinderen zeven dagdelen per week naartoe kunnen.

Van den Oetelaar: “De peuterspeelzaal is een zogeheten VVE-locatie: Vroegtijdige Voorschoolse Educatie. Hier in de wijk is sprake van een relatief hoog aantal kinderen uit specifieke doelgroepen als vluchtelingen, Poolse mensen, mensen uit landen als Eritrea. Hun kinderen hebben vaker taalachterstanden. Via het consultatiebureau kunnen ze naar ons verwezen worden om vier dagdelen aan die achterstand te werken. Twee dagdelen daarvan worden door de gemeente gesubsidieerd. Maar álle kinderen die naar de peuterspeelzaal komen, kunnen daar voor in aanmerking komen.”