Gezocht: Penningmeester voor De Kansenfabriek

Gezocht: Penningmeester voor De Kansenfabriek

In De Kansenfabriek zijn niet alleen op de werkvloer vrijwilligers te vinden. Ook het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers. En is momenteel hard op zoek naar een nieuwe penningmeester. Bestuurslid Jan van Kessel: “We zoeken iemand met een ondernemers- en/of financiële achtergrond, bijvoorbeeld uit een serviceclub of een jonge ondernemer, die een bijdrage wil leveren aan onze maatschappelijke onderneming. De Kansenfabriek in BaLaDe heeft in die rol in de tien jaar dat het gebouw nu bestaat zijn plek in het Waalwijkse veroverd. Ik ben daar namens Casade vanaf het eerste uur bij betrokken geweest. Wij zoeken mensen die een netwerk hebben in Waalwijk en die met dit vrijwilligerswerk vanuit hun betrokkenheid iets terug willen geven aan de maatschappij.”

Van Kessel schat dat de penningmeester ongeveer vier uur per maand kwijt is aan De Kansenfabriek. Het bestuur vergadert eens per drie weken. De penningmeester is als echte teamspeler zowel betrokken bij de boekhoudkundige voortgang als bij beleidsbeslissingen, subsidieaanvragen, samenwerkingsverbanden en werving van nieuwe mensen. Hij/zij is een vraagbaak voor het management en houdt toezicht. De voorkeur gaat uit naar iemand met de nodige ervaring. Het spreekt vanzelf dat een kandidaat de doelstellingen van De Kansenfabriek onderschrijft.
Van Kessel over dat laatste: “De Kansenfabriek is een bijzondere plek. Wij bieden kansen aan mensen die om wat voor reden dan ook langs de kant staan in de samenleving. Bij ons kunnen ze weer mee doen en via ons keren ze vaak ook weer terug in de maatschappij. En we bieden kansen aan mensen met ideeën om die hier uit te voeren. We zijn een wijkaccommodatie waar op hoog niveau diensten worden verleend. Er is een goede mix tussen sociaal bezig zijn en ondernemend bezig zijn.”

Interesse in deze prachtige functie? Bel of mail Jan van Kessel: 06-10268552, j.v.kessel@casade.nl