Nieuwe christelijke gemeente in De Kansenfabriek

Nieuwe christelijke gemeente in De Kansenfabriek

De Stichting 2Edify heeft voor De Kansenfabriek gekozen om daar een nieuwe christelijke gemeente te starten. Het komende halfjaar vindt daar iedere tweede zondag van de maand tussen 10:00 en 11:30 uur een dienst plaats met Raymond St. Jago als voorganger. Daarna hoopt de stichting ook iedere vierde zondag een viering te gaan houden.

Raymond St. Jago, tevens grondlegger van de stichting, legt uit wat hij voor ogen heeft: “Wij willen ons als nieuwe gemeente baseren op de reformatie. Het protestantisme kent van oudsher veel richtingen. Zo’n anderhalve eeuw terug ontstond de evangelische stroming. Die is in de loop der jaren steeds verder ‘vercharismatiseerd’. Wij willen echter graag terug naar de roots van de evangelische stroming. Vanuit de evangelische traditie werken, maar niet in een extreme vorm. Daar wil ik met de nieuwe gemeente graag een beetje afstand van nemen. Wij zijn geen charismatische gemeente maar stellen de woordverkondiging uit de Bijbel centraal.”

Stichting 2Edify schrijft op haar website over de waarden die ze aanhangt: ‘De Bijbel, als Woord van God, is de enige gezagsbron voor ons geloof en de praktijk van het leven als christen. De Bijbel is onfeilbaar, foutloos en genoegzaam’. De vieringen beginnen telkens met een focus op teksten uit de 66 boeken van de Bijbel, uit het Oude en het Nieuwe Testament. Daarna is er ruimte voor samenzang, lofprijzingen en aanbidding, legt de voorganger uit. Vervolgens houdt Raymond St. Jago een preek. Daarna wordt de dienst afgesloten met zang. St. Jago is enthousiast over de mogelijkheden van De Kansenfabriek. “Een mooie, sfeervolle ruimte die zeer geschikt is voor wat wij willen.”

Na afloop van de diensten is er in De Kansenfabriek gelegenheid tot gezamenlijk napraten onder het genot van koffie of thee. Ook is er mogelijkheid tot kinderopvang. Het bijwonen van de diensten is gratis. Na afloop vindt er geen traditionele collecte plaats maar het is wel mogelijk een vrijwillige bijdrage aan de diensten te leveren. “Wellicht op een elektronische manier, daar zijn we nog over aan het nadenken”, verklapt St. Jago. Eind september, begin oktober wil hij ook beginnen met een cursus over het christendom.

Meer informatie over de nieuwe christelijke gemeente is te vinden op de website www.logoswaalwijk.nl.