Hospice Balade: Vrijwilligers zijn onmisbaar!

Hospice Balade: Vrijwilligers zijn onmisbaar!

‘Onmisbaar voor aandacht en plezier in leven bewoners’
Hospice BaLaDe zoekt nieuwe vrijwilligers die het team komen versterken. Dit high care hospice van Prisma is geen regulier hospice, maar een voorziening speciaal voor mensen met een beperking, niet-aangeboren hersenletsel, dementie en/of psychiatrische problemen. Mensen die door de complexiteit van hun hulpvraag geen beroep kunnen doen op hun netwerk en/of een regulier hospice.
Jenneke van het hospice benadrukt het belang van een goed team vrijwilligers: “We zijn hartstikke trots op onze vrijwilligers”, laat ze weten. “Ze zijn onmisbaar om net dat beetje extra persoonlijke aandacht en plezier te brengen in het leven van onze bewoners. En ze zorgen dat onze begeleiders en verpleegkundigen meer tijd overhouden voor hun kerntaken. Kortom: vrijwilligerswerk in de zorg is onmisbaar. We kunnen daarom altijd nieuwe mensen gebruiken.”
Zowel cliënten van Prisma als mensen van buiten Prisma zijn welkom in het hospice. In het hospice kan aan zes mensen tegelijk kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg geboden worden in hun laatste levensfase. Een multidisciplinair team van professionals is 24 uur per dag aanwezig om de cliënten en hun netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook verleent dit team consultatie en advies aan andere zorgverleners binnen en buiten Prisma.
Daarnaast biedt Prisma vanuit hospice BaLaDe respijtzorg aan volwassenen en kinderen met een zeer specifieke vraag in de palliatieve fase van hun leven. Zij kunnen ter ontlasting van hun omgeving tijdelijk in het hospice verblijven om daarna weer terug te keren naar hun eigen thuis. Dit sluit mooi aan op de visie van Prisma dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Door deze respijtzorg aan te bieden blijft thuis wonen namelijk langer mogelijk.
Meer informatie en indrukwekkende ervaringsverhalen van mensen die in het hospice actief zijn (geweest) zijn te vinden via www.prismanet.nl/palliatievezorg.