Hospice opent deuren in de Week van Zorg en Welzijn

Hospice opent deuren in de Week van Zorg en Welzijn

Tijdens de Week van Zorg en Welzijn kunnen mensen zaterdag 16 maart kennismaken met Hospice BaLaDe. Dit high care hospice van Prisma is geen regulier hospice, maar een voorziening speciaal voor mensen met een beperking, niet-aangeboren hersenletsel, dementie en/of psychiatrische problemen die door de complexiteit van hun hulpvraag geen beroep kunnen doen op hun netwerk en/of een regulier hospice.

Zowel cliënten van Prisma als mensen van buiten Prisma zijn welkom in het hospice. In het hospice kan aan zes mensen tegelijk kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg geboden worden in hun laatste levensfase. Een multidisciplinair team van professionals is 24 uur per dag aanwezig om de cliënten en hun netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook verleent dit team consultatie en advies aan andere zorgverleners binnen en buiten Prisma.

Daarnaast biedt Prisma vanuit hospice BaLaDe respijtzorg aan volwassenen en kinderen met een zeer specifieke vraag in de palliatieve fase van hun leven. Zij kunnen ter ontlasting van hun omgeving tijdelijk in het hospice verblijven om daarna weer terug te keren naar de thuissituatie. Dit sluit mooi aan op de visie van Prisma dat mensen zo lang mogelijk in de thuissituatie moeten kunnen blijven wonen. Door deze respijtzorg aan te bieden blijft thuis wonen namelijk langer mogelijk.

Met de activiteitenmiddag 16 maart wil Prisma de omgeving uitnodigen om op een laagdrempelige manier een kijkje te nemen in de wereld van palliatieve zorg. Bezoekers kunnen onder andere de tovertafel bekijken en deelnemen aan andere activiteiten onder het genot van een hapje en een drankje. De middag duurt van 12:00 tot 16:00 uur. Meer informatie is te vinden via www.prismanet.nl/palliatievezorg.

Twee weken later, zaterdag 30 maart, is er een open dag in BaLaDe waar alle deelnemers in het wijkcentrum zich kunnen presenteren aan belangstellenden. Nadere informatie over wie er dan allemaal mee gaan doen en wat er die dag in BaLaDe te beleven valt wordt binnenkort  bekendgemaakt.