Iedere maand inloopcentrum plots- en laatdoven

Iedere maand inloopcentrum plots- en laatdoven

De Stichting Plots- en Laatdoven heeft sinds enige tijd ook in Waalwijk een maandelijks inloopcentrum: iedere laatste woensdag van de maand van 10.30 tot 15.30 uur in BaLaDe.

In de ochtend behandelt de stichting dan een thema. In de middag wordt er geoefend met NmG: Nederlands met Gebaren. Dat is iets anders dan de gebarentaal waar mensen die doof geboren zijn vaak mee communiceren. Bij NmG wordt er Nederlands gesproken, met gebaren ondersteund.

Zo’n zestig Nederlands per jaar worden ineens of langzaam doof. Dat stelt hen en ook hun omgeving plots voor grote problemen, legt Jan Span uit. Hij is een van de initiatiefnemers van het Waalwijkse inloopcentrum. Zijn partner werd na een tijd slechthorend te zijn geweest doof. Zowel wie dat overkomt als de mensen om hen heen kunnen in het inloopcentrum terecht voor vragen en ondersteuning. “En het inloopcentrum is een vorm van lotgenotencontact”, stelt Span.

Span hoopt dat artsen en audiciens ook gaan doorverwijzen naar de stichting. Binnen BaLaDe hoopt hij op een goede samenwerking met Kentalis, dat immers ook voor doven en slechthorende werkt.

Ook kunnen doven gebruik maken van een schrijftolk; die wordt een aantal uren per jaar vergoed door de overheid. In het inloopcentrum is schrijftolk Anita Noordhoff actief: ze tikt razendsnel op de computer in wat er gezegd wordt en de aanwezigen kunnen dat meteen lezen op een tablet. Zo’n schrijftolk is in te huren, bijvoorbeeld voor bezoeken aan een notaris, dokter of rechtbank, maar ook door een groep mensen die samen op vakantie wil.

“Er is heel veel mogelijk voor mensen die doof zijn geworden, maar ze weten vaak niet wat er allemaal kan. Daar willen wij als inloopcentrum bij helpen”, zegt Span.

Wie contact zoekt met de Stichting Plots- en Laatdoven kan het beste een mail sturen naar inloopwaalwijkpld@hotmail.com.