Kentalis helpt kinderen met taalontwikkeling

Kentalis helpt kinderen met taalontwikkeling

Heeft uw kind moeite met horen, spreken of taal? Kentalis biedt in BaLaDe behandeling aan kinderen met een (vermoeden van) taalontwikkelingsstoornis (TOS). Een kind met een TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of met het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt daardoor anders dan bij leeftijdgenoten. Koninklijke Kentalis is een organisatie die onderzoek, zorg en onderwijs biedt aan mensen met beperkingen in horen en communiceren. Kinderen van 2 tot 5 jaar kunnen bij Kentalis terecht voor groepsbehandeling. Dat gebeurt in een veilige en vertrouwde omgeving, op meerdere dagdelen in de week. De behandeling, gericht op het stimuleren van de spraak-, taal- en communicatieve ontwikkeling, helpt bij het vergroten van de communicatieve zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van een kind. In BaLaDe zijn vier vroegbehandelinggroepen van Kentalis gevestigd.

Meer weten? https://www.kentalis.nl/vroegbehandeling-tos.

Om te weten of een kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, moet hij of zij eerst onderzocht worden bij het audiologisch centrum. Hierbij wordt ook het gehoor gescreend.  In Waalwijk is ook een audiologisch centrum gevestigd, aan de Dr. Kuyperlaan 54. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten kan een kind in aanmerking komen voor de groepsbehandeling. Voor meer informatie over het onderzoek zie: https://www.kentalis.nl/tos-onderzoek. Kentalis werkt graag samen met ouders, verzorgers, logopedisten, consultatiebureaus, huisartsen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en andere zorgaanbieders. Hiervoor worden onder andere workshops en kenniscafés georganiseerd.

Op de website van Kentalis staat aangegeven welke kenniscafés er gepland staan en daar kun je je ook aanmelden. Meestal vinden de kenniscafés in Waalwijk plaats in de BaLaDe, maar in de huidige tijd worden sommige kenniscafés ook digitaal aangeboden. Voor meer informatie en aanmelden zie: https://www.kentalis.nl/evenementen. Op deze pagina staat aangegeven op welke locatie het evenement plaatsvind en of je digitaal kunt deelnemen.

Contact: Kentalis Vroegbehandeling Waalwijk, Balade 1, 5142WX Waalwijk. Telefoon 013 580 25 77, e-mail waalwijk@kentalis.nl, website www.kentalis.nl.