Totaal Onderwijs voelt zich thuis in Kansenfabriek

Totaal Onderwijs voelt zich thuis in Kansenfabriek

‘Wij zijn erg blij met de Kansenfabriek’, zegt docente Ella Hobbelen van Totaal Onderwijs, een van de vaste gebruikers van de zalen die de Kansenfabriek verhuurt. ‘Er zijn hier zalen van verschillende grootte waardoor wij zelf ook erg flexibel kunnen zijn. De sfeer is goed, de koffie ook en hier in het gebouw komen onze cursisten ook met allerlei mensen in aanraking. Ze kunnen een praatje maken met bewoners en bezoekers maar ook terecht bij alle instellingen in het Balade-gebouw. En, heel belangrijk, er is hier gratis kinderopvang voor statushouders die bij ons inburgeren.’

Totaal Onderwijs  geeft in Waalwijk Nederlandse les en verzorgt de verplichte inburgering van vluchtelingen met een voorlopige verblijfsvergunning. Nu het aantal statushouders de laatste tijd is gedaald, wil het bedrijf de aandacht tevens gaan richten op álle laaggeletterden.

Hobbelen zegt dat het mooi zou zijn als daarvoor in Waalwijk een aparte groep kan worden opgericht. ‘Wel hebben we dan financiële steun van de gemeente nodig. Laat mensen zich maar bij ons aanmelden, dan kunnen wij voor hen aan de slag.’

Eveneens op de tekentafel ligt een plan voor taallessen die op de werkvloer gericht zijn. ‘Voor arbeidsmigranten en bedrijven die met hen werken. Wij kunnen hen speciaal op het bedrijf gerichte lessen geven. Zodat werkinstructies beter overkomen maar ook de sfeer en de veiligheid beter worden. We denken dat daar in de regio Waalwijk met veel grote bedrijven zeker vraag naar bestaat. Laat bedrijven zich maar bij ons melden.’

Wie interesse heeft voor de lessen van Totaal Onderwijs, kan op maandagochtend bellen met Samira Khanchout: 06-11862071.

De Kansenfabriek beschikt over een zestal verschillende zalen. Van klein, zes personen, tot groot: het eigen grand café. Geschikt voor uiteenlopende activiteiten als vergaderingen, cursussen, feesten, repetities en lezingen. De zaalhuur begint bij 12 euro per uur. In overleg zijn diverse vormen van catering mogelijk, van koffie en thee tot en met volledige lunches en diners en borrels. Ook beschikt de Kansenfabriek over beamers, flip-overs en geluidsapparatuur. Wie een zaal zoekt, ook voor langere tijd op vaste tijden, kan het beste contact opnemen zodat er in goed overleg voor maatwerk gezorgd kan worden.