Autismecafé: Autisme en grensoverschrijdend gedrag

Autismecafé: Autisme en grensoverschrijdend gedrag

Woensdag 30 januari 2019

Programma:

19.00 uur Ontvangst met koffie & thee
19.25 uur Welkom
19.30 uur Deel 1
20.30 uur Pauze
20.45 uur Deel 2
21.30 uur Napraten

Gastspreker: Marien Lokerse
Gespreksleider: Ralph Löwenstein

Wat is dat eigenlijk, grensoverschrijdend gedrag?
Het is een complex en beladen onderwerp maar het komt overal voor. Mensen met autisme lopen ook risico, zelfs meer dan anderen, blijkt uit onderzoek. Grensoverschrijdend gedrag vindt plaats op psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en materieel vlak, zowel bewust als onbewust. Het heeft bijna altijd te maken met machtsmisbruik. Het gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag en het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele toenadering of –intimidatie. Het gedrag wordt als vijandig, vernederend of intimiderend ervaren.

Hoe komt iemand tot grensoverschrijdend gedrag? Waarom komt de ene persoon wel tot dit gedrag en de andere niet? Wat ligt er aan ten grondslag? Hoe kunnen we mensen met autisme die dit gedrag vertonen helpen? Graag willen we deze en uw vragen bespreken met onze gastspreker voor deze avond, Marien Lokerse.

Marien is werkzaam geweest als groepsleider in het gevangeniswezen, als mentor op een school voor praktijkonderwijs en als ambulant ondersteuner in het vmbo. Momenteel geeft hij aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, boosheidscontroletrainingen. Daarnaast geeft hij trainingen aan leerkrachten in orde houden en omgaan met lastig gedrag. Marien Lokerse is auteur van het boek “Ga d’r maar uit! Orde en een veilig klimaat op school en in de klas”, zie ook www.lokitraining.nl

Deze avond is toegankelijk voor leerkrachten, docenten, ouders en familie van kinderen met autisme, belangstellenden en hulpverleners. Ook voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp.
U bent allemaal van harte welkom, wij hopen wederom op een grote opkomst!

Informatie:

E-mail: autismecafewaalwijk@gmail.com
Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersonen van Autismecafé Waalwijk.

Bellen kan ook:
Astrid van Dorsten (06-247 708 18) of
Wouda van Mensfoort (06-268 459 08)