Start van inloopcentrum van de stichting Plots- en Laatdoven in Waalwijk

Start van inloopcentrum van de stichting Plots- en Laatdoven in Waalwijk

Plotseling of langzaam doof worden….. wat nu ???
Maandelijks (op de laatste woensdag van de maand) staat het Inloopcentrum van de “Stichting Plots- en Laatdoven” open voor eenieder die interesse in doofheid en alles wat daarmee samenhangt. Deze maand is dat op woensdag 30 januari 2019. Iedereen met vragen over plotsdoofheid en laatdoofheid en/of problemen ondervindt omtrent het doof zijn, is van harte welkom tussen 10:30 uur en 15:30 uur.

Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn o.a.:
– Hoe om te gaan met plotseling of langzaam doof worden
– Hoe gaat de omgeving (familie en vrienden) er mee om
– Is het leven nu voorbij
– Hulp en hulpmiddelen
– Communicatie met horende als een plots- en laatdove
U bent welkom voor 5 minuten maar ook de gehele dag. Aanwezig zijn ervaren plots- en laatdoven met en zonder hoor-hulpmiddelen (bijv. Cochleair Implantaat en/of gehoorapparaat) . Samen met hun horende partner kunnen zij u en hun ervaringen delen. Tevens zijn ervaringsdeskundigen, een schrijftolk en een gebarentolk zijn altijd aanwezig. Ook studenten zijn van harte welkom. Omwille van de beperkte ruimte, om teleurstellingen te voorkomen, graag vooraf aanmelden via InloopWaalwijkPLD@hotmail.com.

Iedere maand zal een thema centraal staan, deze keer:

NmG (Nederlands Ondersteund Met Gebaren) is gesproken Nederlands ondersteund met gebaren.
Bij NmG blijft men gewoon Nederlands praten en worden de belangrijkste woorden ondersteund met gebaren. NmG maakt dus het gesproken Nederlands visueel. Nederlands met Gebaren is niet hetzelfde als Nederlandse Gebarentaal (of Vlaamse Gebarentaal). Echte gebarentalen wordt vooral gebruikt door doof geboren of prelinguaal dove mensen. Mensen die op latere leeftijd plotseling of geleidelijk doof geworden zijn (zogenoemde postlinguaal doven) geven de voorkeur aan Nederlands met Gebaren.

Van 13.30 uur – 15:00 uur is er een groep doven en slechthorenden aan het oefenen met Nederlands Ondersteunende met Gebaren ofwel NmG. Geïnteresseerden kunnen in de oefengroep deelnemen en eventueel de volgende oefenbijeenkomsten aansluiten. Sluit u zich aan als deelnemer voor de oefengroep, dan wordt het op prijs gesteld als u donateur wordt van de Stichting Plots- en Laatdoven (www.stichtingplotsdoven.nl). Iedereen, zowel doven, slechthorenden als geïnteresseerde goedhorenden zijn van harte welkom op woensdag 30 januari in BaLaDe, Balade 1 te Waalwijk. (www.balade.nl). Goed bereikbaar met openbaar vervoer (zie 9292) en parkeren voor de deur is gratis.

Voor degenen die met de bus komen:
Vanuit zowel vanuit Den Bosch en Tilburg: lijn Arriva 301, uitstappen Van de Merwedelaan
– Loop naar het westen (met de bus uit Den Bosch is dat in de richting waar de bus heen rijdt, met de bus uit Tilburg is het de kant waar de bus vandaan komt) op de Van de Merwedelaan, richting de Van Overschiestraat.
– Flauwe bocht naar rechts om op de Van de Merwedelaan te blijven.
– Weg vervolgen naar de Teisterbantlaan
– Sla rechtsaf naar de De Jonghstraat
– Balade zie je voor je.

Meer info: InloopWaalwijkPLD@hotmail.com

Volgende inlopen zijn op: 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni