Autismecafé: Autisme en verlieservaring

Autismecafé: Autisme en verlieservaring

Gastspreker: Ellen Dreezens www.doorleefboek.nl
Gespreksleider: Ralph Löwenstein

Kinderen krijgen van jongs af aan te maken met verlies. Verlies van hun dierbare knuffel, hun huisdier of een geliefd persoon. Daarnaast komen kinderen in aanraking met de dood door tv- programma’s, films, games en het nieuws. Hierdoor worden kinderen zich bewust van de dood, ook al kunnen ze (nog) niet de impact ervan begrijpen. Het ervaren van rouw is vaak een verwarrend proces voor kinderen. Dit wordt niet minder wanneer het een kind met autisme betreft.
Schrijver en psycholoog Ellen Dreezens schreef een boek voor kinderen die rouwen, het Doorleefboek. In een interactieve lezing bespreekt Ellen de theorie over hoe kinderen rouwen, en er is volop gelegenheid voor het beantwoorden van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Na de lezing sta je steviger in je schoenen, wanneer het gaat over kinderen (met of zonder autisme) en rouw en weet je beter hoe jij hier, op jouw eigen manier, mee om kunt gaan.
Deze avond is toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme, belangstellenden, hulpverleners, leerkrachten en docenten. Ook voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp.
U bent allemaal van harte welkom, wij hopen wederom op een grote opkomst!

MEER INFORMATIE

E-mail: autismecafewaalwijk@gmail.com
Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersonen van Autismecafé Waalwijk.

Bellen kan ook:
Astrid van Dorsten (06-247 708 18) of
Wouda van Mensfoort (06-268 459 08)

VERLOOP AVOND

19.00 uur Ontvangst met koffie & thee
19.25 uur Welkom
19.30 uur Deel 1
20.30 uur Pauze
20.45 uur Deel 2
21.30 uur Napraten

LOCATIE
BaLaDe 1
5142 WX WAALWIJK
Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig bij ingang De Jonghestraat. Toegang gratis, een gift is welkom, vooraf aanmelden niet nodig!