Open dag BaLaDe zaterdag 30 maart

Open dag BaLaDe zaterdag 30 maart

BaLaDe zet 30 maart deuren wijd open
BaLaDe is een multifunctioneel centrum waar het goed toeven is voor bewoners en organisaties gericht op wonen, welzijn, zorg en gezondheid. Redenen genoeg om dat zaterdag 30 maart tijdens een open dag feestelijk uit te dragen. De open dag duurt van 11 tot 15 uur.
Iedere organisatie in BaLaDe streeft ernaar om laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Voor mensen uit de wijken Baardwijk, Laageinde en de Hoef, maar eigenlijk voor héél Waalwijk. In die zin is BaLaDe te beschouwen als een groot dorpsplein.
De BaLaDe-gebruikers willen vindbaar en uitnodigend zijn voor mensen die hulp nodig hebben of zelf een steentje willen bijdragen, kansen willen krijgen tijdens re-integratie en zinvol bezig zijn om te leren en te ontspannen. BaLaDe wil een plek zijn waar mensen aangemoedigd worden om op een fijne manier samen bezig te zijn. Waar ze graag naartoe komen. BaLaDe gaat over SAMEN: samen wonen, samen werken, samen leren, samen spelen en samen leven.  Drie dames uit het bewonerscomité BaLaDe treden samen met drie dames van Place to Bieb tijdens de open dag op als gastvrouwen bij de ingangen. Zij ontvangen de bezoekers en reiken plattegronden en stempelkaarten uit. De drie ingangen van BaLaDe zijn geopend: de hoofdingang, die in de vleugel bij Mikz en de ingang van basisschool Baardwijk (op het schoolplein).

Gezondheidscentrum BaLaDe
Het Gezondheidscentrum past naadloos in het BaLaDe-concept. Het is een verzameling van bedrijfjes die hun krachten bundelen. Met als doel een antwoord te vinden op vragen over lichaam en geest, fysieke en mentale gezondheid, voor jong en oud, individu en gezin.
Het zorgaanbod is gericht op preventie, behandeling, verzorging en ondersteuning. Het centrum staat voor kwaliteit en samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg. In het Gezondheidscentrum kunnen mensen terecht voor: bloedafname, craniosacrale therapie, creatieve kindertherapie, diëtetiek, elastische kousentherapie, ergotherapie, fysiotherapie en manuele therapie, Gz-psychologie, de huisarts, huidtherapie, kindercoaching, kinderfysiotherapie, kindertherapie, logopedie, medisch pedicure, motorische kindertherapie orthopedagogie, orthopedisch schoentechniek, podotherapie, psychosociale therapie en verloskunde.

Autismecafé
Het Autismecafé in BaLaDe is een initiatief van ouders voor ouders, familieleden, vrienden en professionals die een kind of partner met een autisme spectrum stoornis hebben, meemaken of begeleiden. De open dag valt samen met de start van de Autismeweek, die tot en met 6 april duurt. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 200.000 mensen met autisme in ons land. Betrokkenen bij het Autismecafé zullen daar op de open dag alles over kunnen vertellen. Het thema van de NVA Autismeweek 2019 is Autisme werkt! Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen voor werkgevers, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen waar zij álles van weten.

Casade
Wooncorporatie Casade wil tijdens de dag drie thema’s extra benadrukken: het zoeken van een woning, nieuwbouwprojecten in de buurt en de verbinding tussen wonen en zorg. Casade werkt aan prettig wonen voor mensen met een bescheiden inkomen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Casade bezit 11.000 woningen en vindt het belangrijk dat die aansluiten op de woonbehoeftes van de huurders. Daarnaast werkt Casade ook nadrukkelijk aan de leefbaarheid in het werkgebied. Het wil voortdurend in dialoog gaan met de omgeving en actief inspelen op maatschappelijke en politieke veranderingen. Daarbij wil de corporatie efficiënt, transparant en duurzaam ondernemen. De huurder staat centraal bij alles wat er genbeurt. Casade wil voortdurend bouwen aan een organisatie waarvan huurders zeggen: ‘Zo wil ik wonen’. Lokaal betrokken. Verbonden. Duurzaam. Vertrouwen. Resultaatgericht. Dat zijn de kernwaarden in het DNA van Casade.

ContourdeTwern
ContourdeTwern staat voor een zelfredzame en sociale samenleving en vertelt daar tijdens de open dag graag over. De organisatie helpt mensen en buurten bij het oplossen van kleine en grote vragen. Dat doet het met alle beschikbare kennis en middelen, maar vooral met bevlogen medewerkers en vrijwilligers. ContourdeTwern fungeert als sociaal bindmiddel in Waalwijk. Het doet wat nodig is om iedereen mee te laten doen. Met de Sport- en Spelbus en Caravan gaat het buurten in om in contact te komen met bewoners. Het organiseert activiteiten, gaat in gesprek, signaleert en verbindt mensen met elkaar. Op de Open Dag is ContourdeTwern aanwezig met de Sport- en Spelbus en de eigen caravan.

De Kansenfabriek
Is een werkplek voor mensen met een beperking, vrijwilligers of mensen met een achterstand tot de werkmarkt. Naast een gezellige horecagelegenheid in de wijk, is De Kansenfabriek de verbinding tussen verschillende organisaties in BaLaDe, cliënten en (wijk)bewoners. Zij drinken er bijvoorbeeld een kopje koffie of leggen er een kaartje. Of genieten er van een heerlijke lunch of maaltijd. Ideaal voor wie geen tijd of zin heeft om te koken maar niet te duur uit wil zijn. Iedere dinsdag – en donderdagavond serveren zij een 3-gangen maaltijd voor € 5,00 en op iedere laatste zondag van de maand bieden zij een 12-uurtje aan voor €3,50. Voor het avondeten en het 12-uurtje is reserveren noodzakelijk. Ook kunt u zakelijk terecht bij De Kansenfabriek; u kunt vergaderruimtes reserveren en zakelijke lunches boeken.

Ons Winkeltje
BaLaDe is trots op ‘Ons Winkeltje’ dat wordt gerund door vrijwilligers en cliënten van Prisma. Hier kan men terecht voor een ruim assortiment aan cadeauartikelen, woonaccessoires, lifestyleartikelen, overheerlijke jam en honing in bijzondere smaken. Het assortiment wordt geleverd door Potvol, Pastel en Naturel, Jolanda’s Honinghuisje en PaspARToe.

Place to Bieb
Ook de Place to Bieb, het ‘filiaal’ van de bibliotheek in BaLaDe, doet mee aan de open dag.
Mensen kunnen er ook zonder lidmaatschap van de bibliotheek boeken lenen.
Maximaal twee boeken per keer à € 0,20 per boek. De uitleenperiode is drie weken.

Stichting De Strohalm
Ook stichting De Strohalm is zaterdag 30 maart van de partij. De Strohalm heeft vanaf de oprichting in 2002 als doel: ‘…in de gemeente Waalwijk hulp bieden aan gezinnen met minderjarige kinderen die in armoede leven; met een luisterend oor, financiële ondersteuning (…), lotgenotencontact of deskundige doorverwijzing.’ De Strohalm verleent dus noodhulp aan kinderen die in behoeftige omstandigheden verkeren. Hun ouders kunnen een beroep doen op De Strohalm wanneer officiële hulpinstanties geen of onvoldoende hulp aanreiken. De Strohalm kan snel, direct en concreet hulp bieden, zodat kansarme gezinnen weer perspectief zien en de kinderen niet aan de zijlijn blijven staan. De dienstverleners van De Strohalm komen bij de mensen thuis, om te zien of en hoe ze kunnen helpen. Daarvoor hanteren zij vastgestelde criteria. De stichting ontvangt geen subsidie maar steunt op de giften van een grote groep donateurs. Aan hen is het te danken dat stichting De Strohalm haar werk kan blijven doen.

FLOW Netwerk

FLOW Netwerk wil werkzoekenden inspireren door hen met elkaar te laten fantaseren, van elkaar te laten leren en elkaar te ontmoeten op weg naar werk. Om vooral positief te blijven, spreekt FLOW ook steeds van in-between-jobs (tussen twee banen in). FLOW draagt geloof in de kracht van actief netwerken uit. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer zij elkaar kunnen inspireren, luidt het motto. Ook worden in de bijeenkomsten in BaLaDe vragen beantwoordt als: waar vind je jouw vacatures? Hoe schrijf je een sollicitatiebrief? Hoe stel je een goed cv op? Hoe bereid je je voor op het sollicitatiegesprek? En wat als je wordt afgewezen? FLOW verzorgt trainingen en workshops aan de hand van individuele behoeften, zoals Personal Branding, de Elevator Pitch en Hallo, ben ik in beeld?

Gymnia
Iedere zaterdagochtend zijn er peuter- en kleutergroepen van Gymnia in de gymzaal van BaLaDe actief. Kinderen kunnen bij Gymnia het Nijntje Beweegdiploma halen. Het beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin een kind wekelijks speelplezier heeft en op het zelfde moment alle essentiële basisvormen van bewegen leert. Kortom, een combinatie van plezier met een flinke dosis ontwikkeling. Jeugdtrainster Carla Verhoeven van Gymnia geeft op de open dag een peuter- en kleuterbeweegles als kennismaking met het Nijntje Beweegdiploma. De les begint om 12.00 uur in het speellokaal van basisschool Baardwijk.

Stichting Plots- en Laatdoven
De Stichting Plots- en Laatdoven heeft op twee plaatsen in Nederland een maandelijks inloopcentrum: in Almere en sinds kort ook in Waalwijk: iedere laatste woensdag van de maand van 10.30 tot 15.30 uur in BaLaDe. In de ochtend behandelt de stichting dan een thema, vorige maand was dat bijvoorbeeld ‘communicatie’. In de middag wordt er geoefend met NmG: Nederlands met Gebaren. Dat is iets anders dan de gebarentaal waar mensen die doof geboren zijn vaak mee communiceren. Bij NmG wordt er gewoon Nederland gesproken, dat met gebaren wordt ondersteund. Zo’n zestig Nederlands per jaar worden ineens of langzaam doof. Dat stelt hen en ook hun omgeving plots voor grote problemen, legt Jan Span uit. Hij is een van de initiatiefnemers van het Waalwijkse inloopcentrum. Zijn partner werd doof na een tijd slechthorend te zijn geweest. Zowel wie dat overkomt als de mensen om hen heen kunnen in het inloopcentrum terecht voor vragen en ondersteuning. “En het inloopcentrum is een vorm van lotgenotencontact”, stelt Span.

Sport@Jerry’s
Onder de noemer van Sportief Bewegen Waalwijk is er iedere dinsdagavond in de gymzaal van BaLaDe een sportgroep onder leiding van sport en beweegcoach Jerry Penso. Deze groep is bedoeld voor mensen die moeilijk een sport kunnen kiezen en aansluiting vinden bij reguliere sportverenigingen. Sportief bezig zijn in een fijne en ontspannen sfeer is hier de doelstelling. Op de open dag zijn er twee lessen om kennis te maken met Sportief Bewegen bij Jerry. Het verzamelpunt is in de centrale hal van BaLaDe. Om 12.00 uur voor de eerste en om 13.00 uur voor de tweede les. Deelnemers moeten sportschoenen meenemen.

Kentalis
Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn. Binnen BaLaDe zijn drie vroegbehandeling-groepen voor kinderen met (een vermoeden van) TOS gevestigd. Het is belangrijk dat kinderen met TOS zo snel mogelijk worden geholpen en dat hun taal- en spraakontwikkeling wordt gestimuleerd. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar. Daarom biedt Kentalis een speciale behandeling voor peuters en kleuters met TOS. Zij kleren op een speelse manier nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden.

Mikz
Mikz is een gastvrije, creatieve en tikkeltje eigenwijze kinderopvangorganisatie en zorgt goed voor de kinderen die zij opvangt. Kinderen en ouders merken dit doordat medewerkers met passie en enthousiasme in hun werk staan. Mikz werkt eerst en vooral samen met de ouders aan de ontwikkeling en het welbevinden van elk kind. Het doel is kinderen een veilige, maar ook uitdagende omgeving bieden, waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Doordat het Mikz-kindcentrum zich bevindt in een multifunctioneel verzamelgebouw is het altijd een gezellige drukte. We werken volop samen met onder andere Basisschool Baardwijk, Kentalis en Prisma. Tijdens de open dag zijn er voor kinderen, groot en klein, verschillende leuke activiteiten.

Stichting Prisma
Prisma ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Dit gaat van een orthopedisch dagcentrum voor kinderen tot begeleiding in de laatste levensfase in een Hospice. Soms wonen mensen zelfstandig maar hebben ze op enkele aspecten hulp nodig, bijvoorbeeld om eenzaamheid tegen te gaan. Prisma kan dan ambulante ondersteuning bieden. Mocht zelfstandigheid niet- of niet meer mogelijk zijn, dan kan men bij Prisma wonen met structurele ondersteuning. Zo wonen er een dertigtal cliënten in BaLaDe. Ook op het gebied van werk en dagbesteding vindt er ondersteuning en begeleiding plaats. Van mensen die met training, coaching en begeleiding op afstand, werken in een bedrijf of organisatie. Ook kan het gaan om werken in- of vanuit een groep in een bedrijf of organisatie met coaching en begeleiding in de buurt. Zo werken er een aantal mensen in De Kansenfabriek. Werken binnen een arbeidscentrum hoort ook tot de mogelijkheden. Net als dagbesteding voor mensen die niet- of beperkt tot werk in staat zijn. Tenslotte is er ook dagbesteding voor ouderen.

Basisschool Baardwijk
Basisschool Baardwijk is een buurtschool met meer dan 230 leerlingen, gehuisvest in BaLaDe. Het is een school die kinderen helpt in het opdoen en vergroten van de benodigde kennis, houding en vaardigheden om zich staande te houden in de maatschappij. De school biedt kinderen een gelukkige tijd op een kleurrijke school waar kinderen zich veilig voelen en met plezier leren, spelen en zich ontwikkelen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Bs Baardwijk waardeert deze verschillen en gaat zoveel mogelijk uit van datgene wat een kind al kan.

RIBW
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening. De RIBW-medewerkers werken samen met de cliënt aan duurzaam herstel. Daarbij gaat men uit van eigen kracht en verantwoordelijkheid, of iemand nu hulp nodig heeft bij wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën of gezondheid. Zelfstandig kunnen functioneren staat daarbij voorop.Tijdens de Open Dag heeft het RIBW een promotietafel op de eerste verdieping van BaLaDe. Er wordt uitgelegd wat het RIBW doet, vragen beantwoord en informatie gegeven over dagbesteding. Ervaringsdeskundigen vertellen over onderwerpen als ADHD, pesten en autisme.

Stichting Gratis Rechtshulp
Mensen met een juridisch probleem kunnen hulp krijgen van de Stichting Gratis Rechtshulp. Iedere donderdagavond is er in BaLaDe een inloopspreekuur van 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens de open dag is er van 11.00 tot 15.00 uur een extra inloopspreekuur. Al meer dan twee jaar verlenen studenten rechtsgeleerdheid van Tilburg University op vrijwillige basis onder begeleiding van een advocaat elke donderdagavond rechtsbijstand aan hulpbehoevenden. Het spreekuur wordt gehouden op de begane grond rechts naast de hoofdingang van BaLaDe. De studenten proberen onder andere te helpen bij problemen met het UWV, de gemeente, Belastingdienst of DUO. Maar ook bij problemen rondom arbeid. Daarnaast kunnen mensen die in aanraking komen met het strafrecht op het spreekuur terecht.

Thebe
In het Thebe-buurtteam BaLaDe staan professionele verzorgenden en verpleegkundigen klaar. Het team biedt vrijwel alle soorten thuiszorg en thuisverpleging. Daarnaast is het gespecialiseerd in wondzorg, zorg na een operatie en palliatieve zorg. Zorg voor mensen die ouder worden en alles wat daarbij komt kijken. In BaLaDe huist Thebe tussen andere instellingen op het gebied van welzijn en zorg. Dat heeft voordelen. Ze kennen elkaar, de lijntjes zijn kort en dat maakt samenwerken makkelijker. Zeker sinds Thebe met buurtteams werkt, weet het veel beter wat er in de wijk speelt. Mensen kunnen bij het buurtteam terecht als ze thuis verpleging of verzorging nodig hebben. Ze kunnen de zorg zelf regelen of advies vragen.

Totaal Onderwijs
Totaal Onderwijs is een particuliere onderwijsinstelling voor (jong)volwassenen en gespecialiseerd in Nederlands als eerste en tweede taal. Het maakt cursisten zelfredzaam met behulp van taal, vanuit een praktijkgerichte aanpak in een vertrouwde en persoonlijke omgeving. Totaal Inburgering is het onderdeel van Totaal Onderwijs dat gespecialiseerd is in het inburgeren van nieuwkomers. Bij Totaal Inburgering komen nieuwkomers op een school waar zij zich thuis kunnen voelen en goede begeleiding krijgen. In Waalwijk gebeurt dit in BaLaDe onder leiding van docenten Ella Hobbelen en Jos Raats. Daarnaast is er wekelijks een spreekuur met onze consulente Samira Khanchouf. Naast inburgeringslessen biedt Totaal Onderwijs, Nederlandse taaltrainingen en cursussen op maat aan in opdracht van de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheidsinstellingen, werkgevers en particulieren.

Wij Blijven Fit
Madelon Uitdehaage van Wij Blijven Fit geeft tijdens de open dag om 13.30 uur een gratis kennismakingsles Bewegen voor Ouderen in het speellokaal van basisschool Baardwijk. Madelon Uijtdehaage zit al meer dan tien jaar in het vak. In de aula van BaLaDe geeft ze iedere donderdagochtend van 9.30 tot 10.15 uur les. Dan wordt er in groepsverband gewerkt om het lichaam en geest in conditie te brengen en te houden. Bij het ouder worden zijn een goed functionerend lichaam en een gezond brein niet altijd meer zo vanzelfsprekend, benadrukt Uijtdehaage. En natuurlijk heeft de een minder of meer klachten dan de ander. Door te bewegen kan dit verouderingsproces worden vertraagd. Samen bewegen is ook gezellig, het maakt blij en biedt kansen op nieuwe vriendschappen. Het vergroot de zelfredzaamheid en de mobiliteit. Alle lessen kunnen zowel op de stoel als naast de stoel worden gevolgd en worden aangepast aan de mobiliteit van de deelnemer.