Directeur Peter de Been verlaat bs Baardwijk per 1 december

Directeur Peter de Been verlaat bs Baardwijk per 1 december

Bijna vier jaar is Peter de Been (foto) directeur geweest van basisschool Baardwijk. Per 1 december verlaat hij de school, die volgens hem ‘goed in de steigers staat en waar volop kansen liggen’. Hij gaat als zzp’er ‘interimmen’; scholen die met een probleem zitten of voor een uitdaging staan op tijdelijke basis verder helpen. “Ik ben heel tevreden over wat de afgelopen jaren op bs Baardwijk bereikt is”, zegt hij. “De onderwijsinspectie is ook heel tevreden over onze school. Maar ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Deze school staat goed in de steigers, het fundament is gelegd. Daar ligt ook mijn sterkste kant. Ik wil nu als zelfstandige ‘troubleshooter’ op andere scholen hetzelfde bereiken.”

De Been heeft gewerkt in een wijk ‘die niet altijd makkelijk is’. “De school was daarmee ook niet de makkelijkste. Maar als mensen het elkaar gunnen, is er heel veel mogelijk, liggen er volop kansen. De school heeft al veel voor elkaar gekregen en dat kan ook in de rest van de wijk. Mensen wijzen vaak eerst naar de ander, zonder zich af te vragen wat ze zelf kunnen doen. Mijn insteek en die van het hele team is hier vier jaar geweest: wat kunnen we samen doen en niet alleen voor het individu?”

De wijk waar de school staat telt veel allochtonen. De Been ziet dat als een uitdaging. “In onze maatschappij wordt soms snel van alles geroepen over de integratie van buitenlanders. Maar die moeten dan wel de kans krijgen te integreren. En die wordt hen vaak niet gegund. Toen ik hier kwam werken maakte het bestuur van onze school zich ook zorgen over de toekomst. Ouders waren ontevreden en er was weinig samenwerking met partners in het gebouw hier terwijl daar veel kansen liggen. Daar heb ik met het team aan proberen te werken. We doen nu bijvoorbeeld veel samen met Mikz, de Kansenfabriek, de buitenschoolse opvang. We hebben een groen schoolplein, het eerste van Waalwijk. We moeten in deze wijk van ergernis naar samenwerking en dat kan ook. Dat komt echter niet vanzelf.

Mijn boodschap nu ik wegga: zoek elkaar op, zoek niet naar verschillen en tegenstellingen maar naar overeenkomsten en probeer iets voor elkaar te betekenen. Het fundament op deze school ligt er. Nu mogen anderen het af gaan bouwen.”