Nuvola, meer dan negen maanden zorg!

Nuvola, meer dan negen maanden zorg!

Nuvola Verloskunde & Echoscopie is een van de vaste ‘bewoners’ van BaLaDe. Aanmelden voor begeleiding en ondersteuning door Nuvola is mogelijk na een positieve zwangerschapstest. Natuurlijk is Nuvola er ook als er alleen begeleiding nodig is bij het kraambed.
Iedere maandagochtend van 9:00 tot 12:00 uur is er op de vaste lijn telefonisch spreekuur voor vragen en het maken van afspraken: 0416-341220. Op werkdagen is er ook telefonisch spreekuur op de diensttelefoon van 13 tot 15 uur: 06-20391676. Nuvola is ook per mail bereikbaar: info@praktijknuvola.nl
Een zwangerschap, een bevalling en het ouderschap; het zijn grootse gebeurtenissen in een leven. De medewerkers/verloskundigen van Nuvola (foto) hechten dan ook veel waarde aan persoonlijke aandacht en individuele ondersteuning in een ontspannen en prettige sfeer. Met veel plezier en kennis willen zij vrouwen en hun partner begeleiden in deze bijzondere periode. Hun doel is een voorspoedige zwangerschap, een goede bevalling en een gezonde baby. Nuvola biedt dan ook deskundige verloskundige zorg en staat altijd klaar wanneer er vragen of persoonlijke wensen zijn. Dat is een van de redenen voor Nuvola om eigen hoogwaardige echoscopie in huis te hebben. Zowel voor medische echo’s, als echo’s op eigen verzoek.
Als een zwangerschap zonder problemen verloopt, wordt de aanstaande moeder negen maanden lang begeleid door haar eigen verloskundigen. In sommige gevallen is het nodig dat de gynaecoloog bij een zwangerschap betrokken wordt. In dat geval bekijken de verloskundige en de gynaecoloog samen met de zwangere en haar partner hoe zij verder begeleid kunnen worden. De wens van de cliënt staat daarbij voorop.
Om mensen optimaal te kunnen ondersteunen, werkt Nuvola samen met het ETZ lokatie Waalwijk, TweeSteden en Elisabeth en het Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch. Per 1 september 2019, heeft Nuvola de zorg voor de zwangeren uit Drunen en Wijk en Aalburg overgenomen van praktijk Maas en Duin te Drunen. Uiteraard zijn deze zwangeren niet alleen in Drunen en Wijk en Aalburg welkom op spreekuur, maar kunnen ze ook bijvoorbeeld in BaLaDe terecht voor verloskundige zorg van Nuvola.
Uitgebreide informatie over wat Nuvola allemaal kan bieden is te vinden op www.praktijknuvola.nl.