Gezocht: bestuurslid voor De Kansenfabriek

Gezocht: bestuurslid voor De Kansenfabriek

In De Kansenfabriek zijn niet alleen op de werkvloer vrijwilligers te vinden, ook het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers en is momenteel op zoek naar een nieuw bestuurslid.

“We zoeken iemand die een bijdrage wil leveren aan onze maatschappelijke onderneming. De Kansenfabriek in BaLaDe heeft in die rol – in de 12 jaar dat het gebouw nu bestaat – zijn plek in het Waalwijkse veroverd. Casade is hier vanaf het eerste uur bij betrokken geweest. Wij zoeken mensen die een netwerk hebben in Waalwijk en die met dit vrijwilligerswerk vanuit hun betrokkenheid iets terug willen geven aan de maatschappij”, aldus bestuurslid Hans Luijben.

“Een bestuurslid zal ongeveer vier uur per maand kwijt zijn aan De Kansenfabriek” zegt Luijben. “Het bestuur vergadert eens per 3 weken. Dit bestuurslid is, als echte teamspeler, betrokken bij de voortgang van de Kansenfabriek zoals bij beleidsbeslissingen, samenwerkingsverbanden en werving van nieuwe mensen. Hij of zij is, samen met de overige bestuursleden, een vraagbaak voor het management en houdt toezicht.”

Het spreekt vanzelf dat een kandidaat de doelstellingen van De Kansenfabriek onderschrijft.

Hans Luijben zegt over dat laatste: “De Kansenfabriek is een bijzondere plek. SAMEN eten & drinken, werken, vergaderen, ontmoeten. Ook biedt De Kansenfabriek dagbesteding aan cliënten van Prisma en geven wij kansen aan mensen (vrijwilligers) die, om wat voor reden dan ook, “langs de kant staan” in de samenleving. Bij ons kunnen ze weer mee doen en via ons keren ze vaak ook weer terug in de maatschappij. We bieden kansen aan mensen met ideeën om die hier uit te voeren. We zijn een wijkaccommodatie (WIJ-Dienstencentrum) waar op hoog niveau diensten worden verleend. Er is een goede mix tussen sociaal en ondernemend bezig zijn.”  

Interesse in deze prachtige functie? Bel of mail Hans Luijben:  06-42561851, h.luijben@kpnmail.nl